Registration

SWITCH TO ENGLISH

הרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים 2019-2020 תפתח ב 9 למאי 2019.

עלות

לפירוט מלא של התוכניות ומחיריהן נא הקליקו כאן
שכר הלימוד כולל דמי רישום, 32 שעורים (משך כל שעור שעה ורבע), ארועי החג ומפגשים למשפחות עמק.
אפשריות לתשלום :

  • הוראת קבע
  • כרטיס אשראי
  • ניתן לשלם במזומן רק במידה ומשלמים את כל סכום שכר הלימוד מראש.
  • ניתן להשתמש ב JCC cash לתשלום עבור עמק.

בעת הרישום יגבה פיקדון בסך $200 שיקוזז מתוך העלות הכוללת ו $95 נוספים עבור ספרי הלימוד וחומרי הלמידה (ספרי הלימוד מוזמנים מישראל).

מועדי חיוב

יתרת התשלום עבור התוכנית (אחרי הורדת הפקדון של $200) תחוייב ב 1-6 תשלומים, בהתאם לדרישת ההורים.

הנחות

הנחה משמעותית לנרשמים עד ה 6 ביוני 2019
כל ילד נוסף מאותה משפחה זכאי להנחה של 5%
הרשמה לשנת הלימודים אינה מותנית בחברות ב JCC. חברי ה JCC יקבלו הנחה על מחיר התוכנית.

* לפי נהלי הJCC במקרה של ביטול החברות בגיסיסי (כולל חברות הקיץ) במהלך השנה- מחיר התוכנית ישתנה בהתאם ותחוייבו בהפרש.

על מנת להירשם יש להעביר או לשלוח למרכז הישראלי

1. Registration form
2. Automatic Payment Authorization

3. Voided צ'ק או לשלוח במייל צילום של ה Voided צ'ק
את שלושת הפריטים הרשומים מעלה נא לשלוח למייל הבא: emek@jccotp.org

מפגשי הכרות לנרשמים חדשים

לאחר הרישום, נזמין את כל הילדים החדשים למפגש היכרות אישי קצר על פיו ימויינו הנרשמים לקבוצות השונות (ראו פרק "סביבה לימודית" לפרוט הכיתות).

העדרות מהשיעור

היעדרות מן השיעור לא תקוזז מהתשלום החודשי בשום מקרה (לרבות טיול משפחתי, טיסה לישראל, אירוע משפחתי וכו').

ביטול ההרשמה

מסגרת השיעורים בבית הספר היא שנתית. אנו מצפים להתחייבות הדדית לאורך כל השנה. במידה ומתעורר קושי אנא עדכנו מיד את המורה המובילה או את עדי על מנת שנוכל לעשות את מירב המאמצים למציאת פיתרון.


  1. במקרה של ביטול ההרשמה עד סוף חודש יולי 2019 יוחזר תשלום הפיקדון והתשלום עבור הספרים.
  2. במקרה של ביטול ההרשמה בין אוגוסט 2019 למרץ 2020, לא יוחזר תשלום הפיקדון והתשלום עבור הספרים. יינתן החזר כספי המחושב לפי מספר השיעורים שהתקיימו עד קבלת הודעת העזיבה.
  3. החל מחודש מרץ 2020 לא יינתנו החזרים כספיים.

* מקרים מיוחדים יידונו בנפרד על ידי צוות הניהול.

הצטרפות ילדים חדשים במהלך שנת הלימודים

בעמק אנחנו תמיד שמחים לקבל ילדים חדשים. קבלת ילדים תאושר על בסיס מקום פנוי בקבוצה המתאימה לילד/ה מבחינת כישורי שפה וגיל.